บทความ

คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั๊ยครับ(Do you speak English?) | พูดภาษาอังกฤษเป็นด่วน! บทที่ 23

22 คุณรู้จักใครในบริษัทเราบ้างไหม?(Do You Know Anybody In Our Company?) | พูดภาษาอังกฤษ

21] คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่(ตอนที่ 6) : How Much Do You Expect To Get Paid?(Part 6) :: ภาษาอังกฤษจานด่วน!

20] คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่(ตอนที่ 5) : How Much Do You Expect To Get Paid?(Part 5) | ภาษาอังกฤษจานด่วน!

19] คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่(ตอนที่ 4) : How Much Do You Expect To Get Paid?(Part 4) | ภาษาอังกฤษจานด่วน!

18] "คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่(ตอนที่ 3)" : "How Much Do You Expect To Get Paid?(Part 3) : ภาษาอังกฤษจานด่วน!

17] คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่(ตอนที่ 2) : How Much Do You Expect To Get Paid?(Part 2) | ภาษาอังกฤษจานด่วน!

16] คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่(ตอนที่ 1) : How Much Do You Expect To Get Paid?(Part 1) | ภาษาอังกฤษจานด่วน!

15] "นายอยากกิน(สั่ง)อะไรดีล่ะ" : "What Do You Want To Have?(Order)"